Plat du jour

 

 

 

 Den Restaurant ass den 30 Juli owes exceptionnel zou.

 

 

Lieferung an der Geigend vun Harel oder  ofhuelen am Restaurant oder lo rem bei ais am Restaurant

Woch vum  26 Juli bis 1.August

 12€ de Menu (take away/liefren)

13,50€ de Menu am Restaurant (mat Kaffi oder enger Boule Glace)

Lundi 26.07.21

Potage ou petite salade

Steak de Boeuf Beurre Maîtred'Hôtel ou Orlof

 

Mardi 27.07.21.

.Potage ou petite Salade

Carré de Porc farci

 

 

Mercredi

jour de fermeture

 

Jeudi 29.07.21

Potage ou petite Salade

Cordon-bleu de Porc Hawai

 

Vendredi 30.07.21

Potage ou petite Salade

Oeufs cuits Sauce blanche ou Wainzossis

 

Samedi 31.07.21

Potage ou petite Salade

Chili con Carne

 

Dimanche 01.08.21  (15,00€ à emporter)

Potage

Bouchée à la Reine

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Restaurant beim Sheila - Harlange - Luxembourg